5081220180612094515488

Analyseren

Een van de basisprincipes van de geschiedwetenschap is de kritiek op bronnen. Het woord “kritiek” heeft hier niet noodzakelijkerwijs een negatieve betekenis. Het gaat eerder om het kritisch bekijken van een bestaande bron. Welke uiterlijke kenmerken heeft het document? Is het origineel? Wie heeft het gemaakt? Wanneer is het geschreven? Met welke reden? In welke context? Wat zegt de inhoud? Is het betrouwbaar? Alleen dan kan een document correct worden gecategoriseerd. Dat principe wordt niet alleen toegepast op geschreven documenten, maar bijvoorbeeld ook op afbeeldingen, karikaturen of audiovisuele documenten. Hier analyseren we enkele bronnen uit of over Oost-België.